นายจาง เลี่ยง ผู้อำนวยการศูนย์การเดินทางขาเข้า และขาออกของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปักกิ่ง โอลิมปิกและพาราลิมปิก ฤดูหนาว 2022 (BOCOG) กล่าวว่า บริการขาเข้าและขาออกสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมีขึ้นนั้น ได้รับการขยายให้ครอบคลุม ด้วยการคำนึงถึงการปกป้อง และการประสานงานเที่ยวบินรวมถึงมาตรการรับมือ ก่อนออกเดินทางสืบเนื่องจากการระบาด ซึ่งจะแตกต่างจากบริการขาเข้า และขาออกแบบปกติ ที่เริ่มต้นจากสนามบินไปยังที่พัก

จาง กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว มีผู้เข้าร่วมมากขึ้น เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬานานาชาติที่สำคัญ ทว่าเรากำลังเผชิญกับมาตรฐานที่สูงขึ้น ในการรับรองบริการขาเข้าและขาออก เนื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

จาง กล่าวต่อไปว่า เราจำเป็นต้องเตรียมการอย่างละเอียด เกี่ยวกับการจัดเที่ยวบิน การประกาศด้านสุขภาพ การตรวจโรคโควิด-19 การเปิดใช้งานการรับรองและพิธีการทางศุลกากร ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกที่สนามบิน การขนส่งและโลจิสติกส์ หลังจากออกจากสนามบิน และการตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงการเข้าพักในที่พัก

เพื่อรับรองความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำและแบบชั่วคราว จึงเป็นช่องทางหลักในการขนส่งผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ เพื่อมาเข้าร่วมการแข่งขันที่จีน รวมถึงจะมีการเสริมด้วยเที่ยวบินธุรกิจ โดยมีจุดเริ่มต้นแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง

สำหรับการเดินทางขาออก จางย้ำว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกไม่ได้รับอนุญาตให้โดยสารเที่ยวบินธุรกิจ เนื่องจากพวกเขาจะออกจากการจัดการแบบปิด โดยไม่มีการกักตัว 21 วัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้โดยสารคนอื่น ๆ โดยมีการกำหนดพื้นที่บางจุด สำหรับการเดินทางขาเข้าและขาออกของบุคลากรเหล่านั้น ในอาคารผู้โดยสาร 3 ของท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง

มีการจัดตั้งระบบข้อมูลขาเข้าและขาออกสำหรับการแข่งขันกีฬาปักกิ่ง โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเดินทางขาเข้า และขาออกของผู้เข้าร่วม โดยระบบนี้ได้รวบรวม บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลขาเข้าและขาออกจากผู้เข้าร่วมกว่า 4,000 คน ระหว่างการแข่งขันทดสอบสนาม ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.ที่ผ่านมา

จาง กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านแล้ว เราสามารถเตรียมการอย่างดีเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสำหรับผู้เข้าร่วม หลังจากที่พวกเขาเดินทางมาถึงจีน และรับรองได้ว่า การดำเนินงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยในการทดสอบสนามข้างต้น เราได้ทดสอบการปกป้องเที่ยวบิน การดำเนินงานของสนามบิน และบริการขาเข้าและขาออกจากสนามบินไปยังที่พัก ซึ่งทำให้เรามีประสบการณ์ในกระบวนการนี้และพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

การจัดการแบบปิดสำหรับการแข่งขันกีฬาปักกิ่ง โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 เริ่มต้นเมื่อวันที่ 4 ม.ค. หลังจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกส่วนหนึ่งเดินทางมาถึงจีน โดยจางกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประจำอยู่ในสถานที่แล้ว เพื่อรองรับบุคลากรเหล่านั้นภายใต้การจัดการแบบปิด

จางกล่าวว่า เราจำเป็นต้องรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ทุกวัน ผ่านข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ทุกจุด และช่วยพวกเขาจัดการกับเหตุฉุกเฉินบางอย่างด้วย โดยบริการเหล่านี้ดำเนินการแทบจะตลอดเวลา สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจากทั่วโลก เพื่อช่วยแก้ปัญหาขณะเดินทางมาถึงและเดินทางกลับ